dimecres, 11 de setembre de 2019

Assemblea de Socis
Assemblea Ordinària de socis AMPA CEIP AQUA ALBA -  Divendres 27 de  setembre de 2019

Benvolgudes famílies i tutors/es, socis de l’AMPA,

Ens plau convocar-vos a la propera Assemblea General Ordinària de l’AMPA del d'Escola Aqua Alba, que tindrà lloc el proper divendres 27 de setembre de 2019, a les 17:30h, a l'escola, amb l’ordre del dia següent:

1. Benvinguda.

2. Aprovació de l’acta anterior. *

3. Ratificació membres de la Junta de l'AMPA CEIP AQUA ALBA. *

4. Estat de comptes i pressupostos curs 2019-20 *

5. Procés de revisió dels Estatuts de l'associació per adaptar-los a la Llei d'Associacions i facilitar el funcionament de l'AMPA

6. Proposta d'estructura i organització de l'AMPA: el treball per comissions i l’espai AMPA.

7. Iniciem el curs 2019-20: Menjador, Acolliment, Projecte Llibres, Extraescolars, Projecte Pati, Casals, Festes.

8. Relació AMPA amb altres institucions Escola, Ajuntament i altres associacions de Gualba.

9. Propostes inversions a l’Escola des de l’AMPA (Donatiu). *

10. Torn obert de preguntes, propostes i suggeriments

Per la importància dels temes que s’han de tractar, us demanem a totes les mares, pares i tutors i tutores legals,  que hi assistiu.

Moltes gràcies, us hi esperem.
La Junta de l’AMPA

Nota aclaratòria assemblea del proper dia 27: 

Per tal de seguir un adequat format de convocatòria i, a modo d'esmena, afegim dins la mateixa ens els punts 2, 3, 4 i 9 (*)

*debat i aprovació si s'escau (inclou votació i aprovació, per consens). 
Abans de l'assemblea es penjaran els documents que amplien la informació dels punts a debatre i altres si s'escau,  en aquest espai de la convocatòria en format annexes.


Annexes assemblea ordinària 27 de Setembre:

Punt 2. Acta Assemblea Ordinària data: 6 Novembre 2018 (CLICA)
Punt 3. Ratificació membres de la Junta de l'AMPA CEIP AQUA ALBA. (CLICA)
Punt 4A. Estat de comtpes (CLICA)
Punt 4B. Pressupost 2019-20 (CLICA)
Punt 9. Inversions/Donatiu proposades (CLICA) 
Dinàmica de votació de les inversions: 
Aquesta dinàmica es diu priorització de les alternatives.
Consisteix en tenir les diferents propostes d'inversió en una columna. A la segona columna es descriu la justificació de la proposta, una tercera columna trobareu de qui neix la proposta, i finalment en una quarta el cost de cadascuna. Tot seguit disposarem una columna en blanc per les votacions. 
Com es farà?
Cada família sòcia tindrà 3 gomets que s'entregaràn per unitat-soci (família o tutors) a l'entrada. 
Cada gomet s'ha de col·locar en una proposta diferent (cada família/tutors han d'escollir 3 propostes)
-Un cop explicat el punt de l'odre del dia sobre el pressupost 4B, les famílies/tutors socis podran aixecar-se en qualsevol moment per posar els tres gomets en les tres inversions que consideri, si han de marxar abans del punt 9 de l'ordre del dia. 
-Arribat el punt de l'odre del dia número 9, es deixarà uns minuts per fer la resta de votacions i es farà un recompte dels gomets per donar els resultats de les votacions. 
-En cas d' empat, serà la junta que farà el desempat.L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.