SERVEI ACOLLIDA

Acollida 

El servei d'acollida l'oferim tant en horari de matins com en horari de tardes, per tal de flexibilitzar els horaris d'entrada i sortida a l'escola a les famílies que ho necessitin. Per tant, és un servei de primera necessitat per les famílies.

Informació:

Inici el primer dia d’escola i fins a final de curs. Ambdós inclosos. 
Es procurarà incloure sempre en dies d’activitats amb casals de lleure. 

Inscripció

Formulari Acollida AQUÍ (Obrim el divendres dia 3 de Setembre) És el mateix que el de extraescolars, si heu omplert extraescolars i hi heu posat l'acollida no cal fer-ho!
El dia 10 de Setembre serà la data limit per tal de veure quin nombre d'alumnat ho necessita i determinar el nombre de monitors. 
-IMPORTANT: Les Famílies que necessitin fer ús de l'Acollida de tarda fins que comencin les extraescolars, han d'avisar al mestre de veu o per agenda, o a la Maria Delgado per missatge més recomanable, i poden fer ús sense ser gratüit, pagant el 50% del mes o l'ús esporàdic. 
Durant el curs es poden anar afegint. 

Pagament:   (recordeu que incorporem el 2% del TPV a les quotes dins l'aplicació)
 • Matí Fix 1h 8-8.50h:  25€/mensuals 
 • Matí Fix 1/2h 8-8.50hh: 20€/ mensuals 
 • Tarda Fix a recollir fins les 17.30h: 25€ /mensuals
 • Esporàdic (en qualsevol horari): 3€  per dia d'ús 
 • Els Usuaris abonaran el 2% del cost del TPV de les quotes. 
El pagament s’efectuarà per TPV, segons acord d'assemblea de 2 de Maig 2019.

Cada mes, a Pagaments de TPVEscola, els usuaris del servei, trobaran el pagament corresponent al servei realitzat el mes anterior. El pagament es realitzarà entre els 10 primers dies del mes següent. (Es paga a mes vençut)

NOVETAT: Qualsevol canvi en l’ús fix del servei cal comunicar-lo per la BÚSTIA de l'AFA (Bloc dreta).


NOVETAT Esporàdics: els usuaris que facin ús del servei de forma esporàdica tant de mati com de tarda, el cost final es carregarà al TPV en funció de l'ús que hagin disposat a mes vençut. (fins a un màxim de 8 usos, ja que suposa el cost d'un fix, i per tant el poden superar però només es cobrarà el cost d'un fix). 

Per evitar canvis constants de fixes i esporàdics: demanem que a la inscripció sol.liciteu amb seguretat si fareu ús de forma FIXE i per tant més de 8 vegades al mes de forma regular i, aquells que heu d’estar a prova per temes de conciliació familiar que us mantingueu com ESPORÀDICS.


Normes pel bon funcionament: 
 • L’horari d'acollida matinal és de 8 a 9 hores, agafant infants fins a les 08:50 hores, per gestió de recollida de jocs i espai, d’acompanyament a les aules, files o espais, entrant per la porta d'infantil (prèvia trucada al timbre de l’Escola per esperar a l’infant). 
 • L’horari de tarda és de 16:30 a 17:30 hores els familiars podran recollir els infants entrant per la porta d’infantil, es recomanable portar berenar. 
 • L’entrada i la sortida s’efectuarà, dins l’espai del menjador o a les portes d'accés per infantil, acompanyat per un únic adult o pel propi monitor. 
 • Seguiment estrictes de les Normes de seguretat COVID19: mascareta, rentat de mans i distàncies. (Prèvia trucada al timbre de l’Escola). En cas de retard preguem s’avisi al monitor. 
 • Cap infant serà entregat a altres adults no autoritzats prèvia i degudament.  
 • En activitats com reunions, xerrades,.. s’ofereix canguratge sense cost per les famílies sòcies de l'AFA. (Els germans no escolaritzats que necessitin canguratge per assistir a les reunions, podran rebre'l sempre que s'avisi i s'hagi abonat l'assegurança de l'alumne TPV / a COMPRES/ Assegurança Extern) Exemple: alumnes de l'Escola bressol.
L'AFA de l'Escola Aqua Alba
Actualitzat Agost 2021

L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.