diumenge, 30 d’agost de 2020

Material per als infants.

Abans de comprar el material heu de saber...

Des de l'AMPA treballem conjuntament amb l'Escola per facilitar el retorn a les aules de forma segura. Amb aquest objectiu hem treballat i estudiat per facilitar les mesures COVID19 a l'Escola, i a través del Projecte d'equipament educatiu solidari, es proporcionarà a cada infant un KIT- COVID a inici de curs

Recordeu que es pot cosir una veta llarga a la mascareta per tal que quedi penjada al coll i no es perdi fàcilment. Així mateix us recomanem posar Nom (identificar) el material. Podeu utilitzar rotuladors  per a texits o permanents. 

Aquest material pretén facilitar a les famílies l'adquisició adequada del material que ha demanat l'escola relacionat amb la COVID 19. 

dimecres, 26 d’agost de 2020

Informació Curs 2020-21 Serveis i Activitats AMPA AQUA ALBA

Benvolgudes Famílies i tutors legals dels infants de l’Escola Aqua Alba, 

Us fem arribar un resum de la informació relacionada amb els serveis i les activitats que

us hem preparat juntament en coordinació amb l’Equip Directiu de l’Escola. 

Molt important: Degut a la situació especial de Pandèmia de la COVID19, les activitats poden modificar-se en qualsevol moment, essent validades pel Consell Escolar, després de les inscripcions i disposant dels últims protocols rebuts des del departament d’educació. Qualsevol modificació de les activitats i serveis seran informades als usuaris degudament en temps i forma.

Tota modificació secundària a la COVID19 que afecti directament a cobraments, serà descomptada del pagament (confinament de grup i alumnat).

Disposeu de TOTA la informació al Bloc de l’AMPA, cadascuna d’elles al seu APARTAT corresponent. 

Per qualsevol consulta s’ha habilitat una BÚSTIA de l’AMPA al BLOC (Lateral dret) o per correu electrònic a: NOU: ampa@escolaaquaalba.cat. Demanem des de l’AMPA que donades les mesures de seguretat, sempre consulteu la informació per la Bústia o correu electrònic i no directament a les persones de l’AMPA. Respondrem els vostres dubtes, consultes i aportacions i, òbviament, si s’escau, ens posarem en contacte des de l’AMPA per telèfon.

S’aplicarà el 2% de TPV a cadascuna de les quotes a sota indicada. (no està inclosa als preus de sota, s'aplica directament al TPV). Els pagaments - associats, compra roba, llibres- s'obriran al TPV a partir del 17 de Setembre fins el 10 d'Octubre màxim. 


AMPA- ASSOCIACIÓ: QUOTA al TPV

 • La quota de l'AMPA és de 25€ per alumne/a, que es reparteixen de la manera següent:

  • 2€ quota de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de

                            Catalunya (FaPaC), és per alumne. 
  • 5€ assegurança de cobertura general per les activitats de l’AMPA

                        i l’assegurança d'activitats extraescolars esportives i casal, és per Alumne.
  • 18€ funcionament de l'AMPA. És per família. 

  • Exemples:

    • Família amb un/a alumne/a a l'Escola 25 €

    • Família amb 2 alumnes a l'Escola 32 € (18+7+7)

    • Família amb 3 alumnes a l'Escola 39 (18+7+7+7)...

 • S’abona per TPV 1 cop l’any. L’aplicació del cost del 2% serà ratificat en assembla.


QUOTA PROJECTE REUTILITZACIÓ EQUIPAMENT EDUCATIU SOLIDARI (LLIBRES)

 • La quota és de 50€ per alumne 

 • S’abona per TPV 1 cop l’any. 


SERVEI DE MENJADOR 

 • PREU DEL SERVEI: 6,20€/dia. Inscripcions al web BOISA.

 • S’abona per domiciliació bancària a través de www.boisa.cat

 • OBERTA LA INSCRIPCIÓ (Tota la informació al BLOC/Menjador)


SERVEI EQUIPAMENT ESCOLAR

 • Veure tota la descripció al BLOC. 

 • ESPECIAL COVID: no es podrà provar la roba. Es veu la roba i la tipologia al TPV.

 • S’abona per TPV 1 cop l’any.


SERVEI D'ACOLLIMENT MATINAL I DE TARDA 

 • FIX 1h Matí o tarda 8-9h: 25€

 • FIX1/2h Matí 8,30 a 9h: 20€

 • Esporàdic: 3€/per ús (més de 8 cops s’abona la quantitat igual a fix, no més)

 • NOVETAT: Els esporàdics es cobraran com la resta de pagaments, no cal comprar

    tiquets ni validar.
 • S’Abona per TPV a mes vençut. 

 • OBERT EL FORMULARI PER PARTICIPAR AL BLOC/EXTRAESCOLARS


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: INFORMACIÓ GENERAL I PREUS


ESPECIAL COVID: Per motius de seguretat l’AMPA ha valorat les activitats, la ratio, els

horaris i els espais conjuntament amb la direcció del centre per tal d'assegurar una

viabilitat de les activitats i fer possible una traçabilitat en cas de possibles contagis,

de tal manera que les extraescolars no suposin un risc de confinament de tot el centre

educatiu. Les inscripcions i les activitats es realitzaran majoritàriament per grups estables

d’aula

 • Les activitats poden modificar-se sempre que les condicions no garanteixin

        la continuïtat de l’activitat tant en forma de seguretat com econòmicament. 

Per aquest motiu:

 • Piscina, al Sot de les Granotes a Sant Celoni, deixa d’oferir-se des de l’AMPA. 

 • L’activitat de Karate tampoc s’oferirà enguany, ja que el monitor per motius personals

i laborals no segueix amb nosaltres, i tot i que teniem un possible substitut, les
característiques especials de l’escola, les noves disposicions, i el tipus d’activitat han
condicionat a valorar aquest any no oferir-la. Lamentem molt aquesta pèrdua,
i esperem que a en Marc, després de 12 anys amb nosaltres, li vagi tot molt bé!
Gràcies Marc! 
 • Circ: L’espai d’ús del Gimnàs durant el migdia queda destinat a l’escola, i en aquest

sentit circ no es pot seguir oferint al migdia. La Marcela també ens ha hagut de deixar
enguany, i esperem que temporalment i retrobar-la molt aviat. Gràcies Equip!.
La Gemma assumirà el seu grup i el de la Marcela, però a la tarda de dijous i repartint
en dos grups,i menys temps, per fer vialbe l’activitat en mesures de seguretat.
S’ha adaptat la Quota. 
 • Anglès: Hem cercat la fórmula per tal que tots els nivells (menys p3) segueixin optant

al reforç d’anglès al migdia. Tanmateix per manca d’espais i dies, els alumnes faran
classe amb ell cada 15 dies, d’aquesta manera es pot oferir de p4 a 6è en dos torns
i dos dies, durant el migdia a la seva aula habitual del grup estable.
Es deixa la Quota rebaixada de 18€ i no de 25€ com es feia inicialment. 
 • Per la resta d’activitats hem adaptat els espais i la disposició del temps, amb l’ús

de l’any passat i en consonància amb els monitors. Esperem que trobeu una conciliació
familiar i unes activitats educatives que encaixin amb les necessitats. 
 • Només es poden fer incorporacions als grups ja fets a l’inici de cada trimestre.

 • NOU: Compromís d’inscripció que implica que cada alumne malgrat es pugui donar

de baixa de l’activitat, abonarà les 3 quotes mensuals del trimestre en curs igualment
cada mes. En cas de confinament de grups o alumnat, la quota s’ajustarà a
l’ús realitzat. 
 • S’abona per TPV a mes vençut.

 • IMPORTANT: Veure tota la descripció de les extraescolars al BLOC. 

 • OBERT EL FORMULARI PER PARTICIPAR al BLOC/Extraescolars

L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.