divendres, 30 de novembre de 2018

MENÚ DE DESEMBRE

A la pàgina web: www.tresmes.com. a l’apartat de “Menús mensuals” pots consultar o imprimir qualsevol altre menú d’al·lèrgies o intoleràncies, vegetarians…

Recorda que també pots consultar el menú a la pestanya MENJADOR del blog de l'AMPA.

DESCARREGA'M!!dimarts, 6 de novembre de 2018

ACTA DE L'ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ACTA DE L'ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE L'AMPA DE L'ESCOLA AQUA ALBA 19/06/2018

Identificació de la sessió:
Núm. de la sessió: 02/2017/2018
Caràcter: ordinari
Data: 19/06/2018
Horari: de 19:00 a 20:30 pm
Lloc: Escola Aqua Alba
Assistents: 9 socies incloent la Junta


A Gualba, a les 19:00 pm en primera convocatòria del 19 de juny de 2018, es reuneix l'Assamblea General Ordinària de l'AMPA de l'Escola Aqua Alba amb l'ordre del dia següent:

1. Benvinguda
2. Aprovació acta anterior
3. Estat de comptes
4. Casal d’Estiu
5. Comissió de festes
6. Cmissió de llibres, equipaments i menjador
7. Comissió d'extraescolars.
8. Comissió de pati de l'Escola
9. Torn obert de preguntes, propostes i suggeriments


L'assemblea s'inicia a l'hora prevista amb totes els membres de la Junta menys la Tresorera que no han pogut assistir per qüestions laborals. En el seu nom la Presidenta assumeix la tasca de parlar de temes de tresoreria i prendre notes.

No hi assisteix cap representant per part de l'escola però si una persona que fa de representants de pares i mares en el Consell Escolar.

Desenvolupament de la sessió:
1. Benvinguda
La presidenta de l'AMPA obre la sessió donant les gràcies per l'assistència i justificant les absències per motius laborals.


2. Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior sense cap vot en contra.

3. Estat de comptes
A falta de tancar encara els ingressos i despeses de les darreres activitats dutes a terme al mes de juny, es preveu un saldo positiu, tot i que encara no es disposa de balanç definitiu.

A banda de les despeses habituals ja previstes, l’ampa s’ha fet càrrec de les despeses de formació de varis dels integrants de la Comissió de Pati i de la pintura emprada per decorar parets i terra del pati amb dibuixos.

4. Casal d’estiu
Aquest any ha tingut millor acceptació l’oferta de casal i casalet tardes. Es preveu l’assistència de més de 30 nens les primeres setmanes de casal i uns 26 l’última setmana.
S’ha intentat donar el servei complet d’hores amb l’ampliació de casalet a la tarda, vist que anys anteriors no es rebien peticions de casal a la tarda, però continuen havent pares que necessiten el servei, pel que tot apunta que aquest és el motiu de la bona acceptació.
El Casal per la setmana de setembre no ha rebut prous peticions, pel que es farà un darrer recordatori als pares (inclosos els que s’incorporen a P3 al Setembre) per tal de que veure si amb la incorporació d’algun nen més es podria tirar endavant l’activitat.
En cas de que es rebin les peticions necessàries s’haurà de demanar els permisos adients per tal de complir amb la normativa vigent en quant a l’hora de menjador, ja que durant aquesta setmana no s’ofereix com a tal, i s’haurien d’establir altres

5. Comissió d'equipaments, llibres i menjador
L’empresa proveïdora dels xandalls diu no podrà lliurar la comanda al setembre encara que fem presentem al juliol. És per aquest motiu que es decideix endarrerir la comanda per tal de que ens arribi a l’Octubre. Es farà un dia de prova de talles, els pares podran demanar segons les seves necessitats i se’ls donarà instruccions per fer el pagament. No es tramitarà cap comanda que no hagi estat pagada segons l’indicat.

6. Comissió d'extraescolars

S’està treballant la nova oferta d’activitats per al curs vinent. Es planteja la possibilitat de canviar d’empresa d’extraescolars donats els inconvenients que hem trobat aquest curs. S’ha millorat la gestió però hi hagut queixes en quant al desenvolupament de les activitats.
Es farà una presentació junt amb la nova empresa proposada. Es tracta de Dànsala, una empresa local amb monitors locals, el que minimitza les absències i problemes amb les substitucions puntuals de monitors.
Les inscripcions es planteja fer-les al mes de juny per tal que els pares puguin conèixer abans de setembre quines activitats de les que hagin sol·licitat finalment es duran a terme (si compleixen requisits d’inscripcions mínimes).

7. Comissió de pati
Ja han enviat part de la documentació que l’Ampa els va requerir a la darrera reunió. Una representant del grup informa que estan treballant en la calendarització de les feines i que esperen breu poder-nos-la lliurar. Demanen saber si l’AMPA contribuirà amb el cost de les tasques a fer i se’ls recorda que no podem donar resposta fins que sapiguem pressupost i tota la documentació hagi estat lliurada. De totes maneres, ambdues parts valoren molt positivament com els avenços que s’estan fent, tant en la comunicació entre AMPA i el grup de Pati com amb les feines i iniciatives que s’estan duent a terme.

9. Torn obert de preguntes, propostes i suggeriments


La presidenta aixeca la sessió a les 20:30 h, de la qual en fa aquesta mateixa acta.

Mercè Pagès Hernández

diumenge, 4 de novembre de 2018

MENÚ DE NOVEMBRE

A la pàgina web: www.tresmes.com. a l’apartat de “Menús mensuals” pots consultar o imprimir qualsevol altre menú d’al·lèrgies o intoleràncies, vegetarians…

Recorda que també pots consultar el menú a la pestanya MENJADOR del blog de l'AMPA.

DESCARREGA'M!!L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.