dimarts, 10 de novembre de 2020

Informació extraescolars

Us fem un resum de la trobada informativa Extraescolars: 

Objectiu de la reunió: compartir l’estat actual i prospectiva de les extraescolars, poder recollir els vostres suggeriments i respondre a qualsevol dubte.

Us exposem els punts principals que vàrem exposar:

 • Més que mai, i en context de l’actual crisis sanitària i les restriccions que se’n deriven, el nostre objectiu es poder seguir oferint extraescolars des de l’Escola amb la màxima normalitat possible. La Direcció de l’Escola també ens ha donat tot el suport per fer-ho possible.

 • Les últimes restriccions (establertes el passat 30 d’Octubre) exigeixen que les extraescolars per poder romandre en funcionament, han de tenir lloc al centre escolar i garantir que no es barregen els grups bombolla. Es a dir, que no barregem alumnes de diferents classes en el mateix espai (interior o exterior). Aquestes restriccions no s’apliquen a l’acollida, doncs es prioritza la possibilitat de conciliació personal-laboral. Tanmateix des de l'AMPA hem consultat formalment a la FAPAC les premises d'aquesta diferenciació.

 • En conseqüència, d'aquest canvi s'ha afegit el tancament de l'empresa Dánsala, i per tant la gestió i per tant la gestió des de l'AMPA de la continuïtat de les activitats. (estudi i viabilitat) 

 • S’ha revisat la possibilitat de poder mantenir les extraescolar, seguint els següents principis.

 1. Complir amb la norma.

 2. Les implicacions econòmiques de sostenir l’activitat en unes condicions que ens permetin complir amb la norma.

 3. Vetllar per a la continuació dels monitors que havien iniciat el curs.

 • Resultats:

 • Les activitats de circ, anglès i de bici poden continuar de la mateixa manera que ho feien fins ara; Grups separats en espai o temps.

 • L'activitat de dansa s’ha de suspendre fins que s’aixequin les restriccions; seguim treballant per oferir una alternativa per a l’activitat de dansa, que de moment no s’efectua per baixa de la professional al càrrec i les condicions que marquen les restriccions.

 • L’activitat de robòtica segueix amb els canvis proposats la primera setmana de Novembre (separació de grups, amb un monitor de reforç), encara que se li farà un seguiment per poder valorar-ne els resultats i la sostenibilitat econòmica i educativa;

 • L'activitat de dibuix i  pintura ha estat parada per baixa de la monitora (malaltia), i es rependrà el més aviat possible estudiant les propostes de les famílies presentades ahir, i un cop es consensuïn amb la monitora.

 • El manteniment de les activitats ha requerit un canvi en l’empresa que gestiona les extraescolars de bici, dansa i robòtica. La premisa de la Junta de l’AMPA és de mantenir els preus de les activitats, no obstant, si les restriccions s’allarguen significativament amb el temps, no descartem la necessitat d’haver de re-examinar algunes de les activitats, tot consultant sempre a totes les famílies afectades.

 • En qualsevol moment, les famílies afectades per les extraescolars suspeses, poden comptar gratuïtament amb el servei d’acollida durant el dia de l’activitat, recordeu avisar al mestre i a consergeria.

L’equip de la Junta de l’AMPA quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte. Recordeu que disposeu de la bústia o mail de l'ampa.


L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.