CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR
President del Consell – Miquel Cánovas
Cap d'estudis – Sonia Atencia.
Secretària – Mayte Rodríguez.
Vocals en representació del professorat – David Ávila, Dolors Bruguera, Sònia Vilar,
Sonia Molina, Albert Martínez.
Vocals en representació de famílies – Victòria Caner,  Laura Navarro, Emma Vila
Mireia Rico.
Vocals en representació de l’Ampa – Laia Manresa 
Vocals en representació de l’Ajuntament – Josep Maria Duart.
Vocal en representació del personal PAS
Les representants de pares i mares de l'escola en el Consell Escolars són:
- Victoria
- Mireia
- Laura - Emma
- Laia com a representant de l'associació de famílies d'alumnes (AFA)
Si us voleu posar en contacte amb elles envieu email a reprefamilies.escolaaquaalba@gmail.com

El curs 2024-25 hi ha eleccions per a formar part del Consell Escolar del nostre centre com a representants de Famílies.
Implica aproximadament unes 4-5 reunions anuals on s'exposa i es debat el funcionament del centre educatiu i el seu programa educatiu.
Enguany surten les representants Diana Fornells i Emma Vila com a representants i deixen vacants aquestes dues places obertes a la participació de noves persones que caldra ser votades en eleccions informades adequadament en data i forma per el president del nostre Consell Escolar el Sr. Miquel Cànovas.
Us animem a participar-hi! És el lloc per debatre una escola millor!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.