SRL(Llibres)

Projecte de reutilització de llibres o llibre solidari (SRL)


Informació:

El Servei de Reutilització de Llibres és un servei on l'AMPA és propietària dels llibres, quaderns i diferents materials didàctics que els infants de l'escola faran servir al llarg del curs. 

L'AMPA deixa en prèstec el material que necessiten, amb la condició que el retornin en bon estat. 

Funcionament: 
  1. El diferent material serà entregat a cada alumne durant els primers dies del curs.
  2. Els llibres estaran numerats i cada alumne tindrà durant tot el curs els mateixos llibres en préstec.
  3. Dins de cada llibre, els infants trobaran un full amb la normativa, recomanacions i “llistat d'incidències”, on podran deixar constància dels desperfectes que trobin o succeeixin al llibre.
  4. A final de curs, els infants junt amb els mestres, repassen que tot estigui correcte i en bon estat de conservació. Un cop fet això, els llibres seran recollits per l'AMPA per verificar que tothom ha seguit la normativa i s'ha fet un bon ús del SRL. 
  5. Els diferents materials ja estaran preparats pel següent curs. 

Pagament: 

-Única quota per infant/curs: 50€  

-L’AMPA estableix una quota per accedir al SRL de 50€, que cobreix, juntament amb l'aportació de l'Ajuntament de Gualba, la despesa de material didàctic dels infants. És una quota que ha de ser abonada per tots els infants de l'escola que en vulguin participar. 
-Tots els alumnes paguen una mateixa quota independentment del curs que cursin. 
-Els alumnes que a dia 14 de Setembre no hagin fet el pagament, l'AMPA assumirà que aquell alumne portarà de casa els llibres, quaderns i material vari que necessiti a l'escola, per tant l'AMPA no li facilitarà cap tipus de material. De la mateixa manera, els alumnes que optin a beques per llibres (ja siguin a nivell local o general) també hauran de pagar la quota, quedant ells a l'espera de la concessió de la beca. 
El pagament s’efectuarà per TPV, segons acord d'assemblea de 2 de Maig 2019, rebreu información per correu electrònic.

Normes de pel bon funcionament del projecte: 

-L'AMPA es compromet a servir el material a tots els alumnes que hagin abonat la quota.

-Tots els llibres en préstec estaran folrats i registrats.
-Les famílies i els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús del material i de retornar-lo a l'escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.
-Els alumnes que s'incorporin més tard a l'escola també podran participar del SRL sempre que abonin la quota
-Si un alumne marxa de l'escola abans de finalitzar el curs, haurà de tornar el material en bon estat. No es tornaran els diners abonats.
-Els alumnes que a dia 1 de setembre no hagin fet el pagament, l'AMPA assumirà que aquell alumne portarà de casa els llibres, quaderns i material vari que necessiti a l'escola, per tant l'AMPA no li facilitarà cap tipus de material. 
-Els alumnes que optin a beques per llibres (ja siguin a nivell local o general) també hauran de pagar la quota, quedant ells a l'espera de la concessió de la beca. 
-Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l'hora de treballar amb el material, en el qual no es pot escriure, pintar, tallar... Tampoc s’haurien de tacar ni mullar.
-En cas de pèrdua o mal ús evident del material, la família haurà de reposar-lo. Si la família no ho fa es considerarà que no s'està respectant el present document i no podrà tornar a participar del SRL. En finalitzar el curs, si no es torna el material, es considerarà pèrdua i la família l'haurà de reposar.
-El diferent material serà entregat a cada alumne durant els primers dies del curs. Els llibres estaran numerats i cada alumne tindrà durant tot el curs els mateixos llibres en préstec. A final de curs, es repassa que tot estigui correcte i en bon estat de conservació. Un cop fet això, els llibres verificats conforme tothom ha seguit la normativa i s'ha fet un bon ús del SRL.

Aquells llibres que es troben en bones condicions però que tenen alguna anomalia tindran, en la pàgina malmesa, un segell de l'AMPA o l'Escola. Aquesta actuació obeeix a dos motius: el primer, aprofitar llibres que tot i presentar un petit defecte poden ser fets servir. El segon, que les famílies que reben el llibre coneguin que hi ha una petita deficiència. 

Quan les families rebin el material, caldrà que el revisin. Si troben alguna anomalia no detectada per l'AMPA ens ho faran saber a la major brevetat.

El present document, respon a un contracte entre l’infant i la família, i l’AMPA,  i té validesa anual.
El fet d'abonar la quota implica l'acceptació de les normes del present. L’AMPA es reserva el dret de comunicar a les famílies que facin un mal ús d’aquest servei, a optar a resoldre la situació, i en cas de no fer-ho, es considerarà que no s'està respectant el present document i no podrà tornar a participar del SRL. 

Qualsevol dubte relacionada amb aquest servei podeu contactar, com sempre, per correu electrònic, ampagualba@gmail.com.
Actualització 2019-2020

L'AMPA


L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.