CONTACTA

AMPA de l’escola Aqua Alba
C/ Eugeni d’Ors, 15
08474 Gualba
ampagualba@gmail.com


L'AMPA: ampagualba@gmail.com
Presidència: presidencia.ampagualba@gmail.com (persona de contacte: Emma)
Tresoreria: tresoreria.ampagualba@gmail.com (persona de contacte: Cristina)
Secretaria: secretaria.ampagualba@gmail.com (persona de contacte: Laura)
Extraescolars: extraescolars.ampagualba@gmail.com (persona de contacte: Maria i Inma, Comissió)

*Altres contactes d'interès:

Representats Consell Escolar: Victoria Caner, Diana Fornells i Emma Vila, Alcia Altimiras (com a representant AMPA)
Contacta: reprefamilies.escolaaquaalba@gmail.com
Escola: a8017979@xtec.cat 


L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.