MENJADOR


Servei Menjador Escolar


Informació:


El servei l'oferim delegat del Consell Escolar, i la nostra funció és vetllar pel benestar dels infants durant aquest espai, per tal de flexibilitzar els horaris laborals i de conciliació familiar a les famílies que ho necessitin. 

Per tant, és un servei de primera necessitat per les famílies. 


Inici el primer dia d’escola i fins a final de curs. Inclosos dies d’activitats com casals de lleure. 


L’empresa que gestionarà el servei és BO i SA, Serveis d’àpats S.L.


- La inscripció, la informació personal i el pagament és extern a l’associació.
- Des del programa de BOiSA es gestionarà la comunicació i la informació vers a les famílies a través del perfil del vostre fill/a. Tindreu accés als menús, informes semestrals de seguiment, assistències d’ús del menjador, pla de funcionament del menjador, rebuts d’impagats i notes informatives i de seguiment.

-Inscripció d’usuaris: cal inscriure’s abans de fer ús del servei de menjador, sigueu alumnes fixes o esporàdics, per tenir controlades les dades de salut.
Passos: Entrar al web / donar-se d'alta / activar el mail que rebeu i seguir les instruccions: recomanem mirar el tutorial.

Codi centre: AQU110

Us enviem un tutorial facilitat per l’empresa per fer la inscripció. https://menjador.boisa.cat/_data/tutorial.pdf

-Reunió informativa: per determinar.

-Pagament:  serà gestionat per l’empresa

- Preu menú/dia: 6.20€
- No hi ha un preu per diferents modalitats de ús o freqüència o tipus com fins ara. 
- No es cobrarà si un dia no pot anar cap import al usuari, ni la part de monitoratge.
- Cada dia es farà una llista independent, òbviament els infants han de informar el dia que es queden o no es queden, es pot fer ús de l'agenda.
- BOiSA donarà suport en cas de tenir dificultats en la inscripció de forma telefònica o bé presencialment el dia de la reunió, en acabar la mateixa.

IMPORTANT: Tal i com es va comentar en les sessions informatives de menjador: no es servirà PICNIC durant les excursions a l'escola, per motius de seguretat i higiene alimentària que descriu el decret. Així mateix recordem als usuaris que es paga per dia utilitzat de servei, i per tant aquell dia no es cobrarà res perquè no se'n fa ús.
Telèfon de contacte per consultes: 972 439 115 
Correu Electrònic de contacte per consultes: info@boisa.cat

L'AMPA


L’ús genèric masculí en aquest bloc no suposa cap discriminació per raons de gènere. S’assumeix com a una característica de la llengua catalana.